"Nid yw gwirfoddolwyr yn cael eu talu - nid am eu bod yn ddiwerth ond am eu bod yn amrhisiadwy"

"Volunteers are not paid – not because they are worthless but because they are priceless"

 

 


TeamKinetic Powered website. Updated at 11:59:39.